Scroll Top
In bijna alle Loopbaan-ontwikkeltrajecten staan de vragen “Wie ben ik? Wat wil ik? En wat kan ik?” centraal. Niet voor niets staat de vraag “Wie ben ik?” hier voorop. Welke stappen je gaat zetten en welke keuzes je maakt, als je niet weet wie je ten diepste bent is de kans op duurzaam succes gering. Er zijn verschillende manieren om te ontdekken wie je bent, sommige mensen zijn hier hun hele leven mee bezig, anderen volgen jarenlange coaching of therapie om hier meer zicht op te krijgen.

Je moet geïnteresseerd zijn, nieuwsgierig zijn, een open mind hebben wil je succesvol kunnen werken aan je ontwikkeling.

Een van de meest praktische en goed doordachte methodiek/visie is die van Daniel Ofman. Hij neemt in zijn kernkwadrant alle drie de vragen mee en het is fascinerend om te ontdekken hoe je met dit instrument in korte tijd veel zelfkennis opdoet. Wat zijn je kernkwaliteiten, staat hierin centraal.

Wat is een kernkwaliteit?

Een kernkwaliteit is een eigenschap die tot de kern van iemand behoort, het is altijd aanwezig. Kernkwaliteiten kleuren een mens, het zijn specifieke kernmerken waar we bij iemand direct aan denken. Het zijn niet zozeer gedragingen maar meer mogelijkheden waarop je je kunt afstemmen. Ter verduidelijking kun je ook kijken naar het verschil tussen een vaardigheid en een kwaliteit. Een vaardigheid is aangeleerd en een kwaliteit komt van binnenuit.

Zoals eerder al aangeven is de vraag “Wie ben ik?” het begin als je geïnteresseerd bent in je eigen ontwikkeling. Het woord geïnteresseerd staat daar niet voor niets. Je moet geïnteresseerd zijn, nieuwsgierig zijn, een open mind hebben wil je succesvol kunnen werken aan je ontwikkeling. Is dit niet aan de orde dan zal jouw ontwikkeling waarschijnlijk niet verder komen dan een variatie op hetzelfde thema.

De vraag: Wie ben ik?

Maar nu terug naar de vraag “Wie ben ik?” vanuit de gedachte van het Kernkwadrant. Het mooie is dat je verschillende invalshoeken kunt kiezen om meer te weten te komen over het antwoord op deze vraag. Je kunt kijken naar je stressgedrag, welk gedrag laat jij zien op het moment dat de druk wordt opgevoerd? Wat doe jij in stressvolle situaties? Word je dan drammerig of star, fanatisch of roekeloos, misschien wel uitermate directief naar je omgeving.

Als je daar eens vanuit een hogere optiek (of anders gezegd, met enige afstand, reflectie en bewustzijn) naar kijkt, kun je misschien zien dat dit ook kwaliteiten van je zijn die er alleen een beetje in een vervorming uitkomen omdat je gestrests bent of omdat je een beetje doorschiet. Ik noem dit ook wel boeddha kwaliteiten. Met andere woorden je bent in staat om de schoonheid te zien van gedrag dat je eigenlijk lelijk vindt van jezelf.

Wat zou dan een boeddha-kwaliteit van directief kunnen zijn? Ga er maar vanuit dat het een doorgeschoten kwaliteit is, een beetje teveel van het goede. Dus als je te veel aanspreekt, wordt dat dicteren. In het kernkwadrant heet dit je valkuil. Dit terwijl aanspreken een hele mooie kwaliteit van je kan zijn. Je omgeving vindt het erg prettig dat je zo duidelijk bent in wat je vindt, het blijft bij jou nooit hangen. Je krijgt ook vaak terug dat je bij jou precies weet waar je aan toe bent. Alleen als je het te druk hebt wordt je een directief en laat je geen ruimte voor de ander. Nu zie je dat je gelijk een stap kunt maken naar je uitdaging. Wat heb jij hier te doen. Dat is vaak zoals dat in het kernkwadrant heet het positief tegenovergestelde van je valkuil. In dit geval is dat ruimte geven. Bij drammerig is dat bijvoorbeeld geduld. Maar de kunst is voor jou dus om mensen aan te spreken vanuit ruimte. Dit doe je bijvoorbeeld door het feitelijke gedrag van de ander te beschrijven, het effect van het gedrag (op jezelf) aan te geven, te vertellen welk gedrag je verwacht. Laat de ander dan ook reageren. Geef geen waarde oordeel, ik vind dat jij…… in plaats van wat het met je doet.

Wat irriteert jou?

Terug naar de vraag “Wie ben ik?” vanuit het kernkwadrant. Een hele mooie en voor veel mensen makkelijke manier is om te kijken naar wat je irriteert. In deze casus van aanspreken vanuit ruimte zul jij een ontzettende hekel hebben aan mensen die anderen “laten zwemmen”. Mensen die nooit iets expliciet maken, eromheen draaien. Daadkrachtige mensen hebben bijvoorbeeld een allergie voor passieve mensen. Als je dus kijkt naar het positief tegenovergestelde (of de boeddha-kwaliteit) van laten zwemmen of passiviteit kom je op aanspreken en daadkracht. Voor veel mensen is de ingang vanuit de allergie een hele gemakkelijke, vaak kun je heel goed voelen of gelijk gedrag van een persoon voor je zien wat je irriteert.