Wat wordt er gevraagd op de ICT-arbeidsmarkt? [Infographic]

Elk kwartaal brengt Matchcare de Arbeidsrapportage – De vraag op de arbeidsmarkt – uit. Speciaal voor de ontwikkelingen binnen de ICT-sector hebben we op Werkplanet.nl de arbeidsmarktrapportage vertaald naar de ontwikkelingen binnen de ICT in een Infographic.

De meest opvallende cijfers in Q2 2018

Het meest opvallend in de arbeidsrapportage 2018 Q2:

  • De totale vraag naar personeel is verder toegenomen.
  • Regionaal zijn er grote verschillen waar te nemen.
  • Er zijn minder ICT-vacatures.

De meest opvallende ontwikkelingen binnen de ICT:

  • Software developers, sytems administrator en consultant ICT zijn de meest gevraagde beroepen.
  • Managers automatisering minst gevraagd.
  • Er is een vertekend beeld rondom de vraag naar ICT-professionals en het aantal arbeidsplaatsen.

Minder ICT vacatures versus tekort aan ICT professionals

In Q2 is een daling van de ICT-vacatures te zien. Terwijl de media juist volstaan met berichten dat er personeelstekorten zijn in de ICT. Het is zeer aannemelijk dat vacatures voor ICT’ers niet meer genoeg opleveren en dat ICT’ers op andere manieren gezocht worden (bijvoorbeeld door directe recruitment) of dat personeel wordt omgeschoold tot ICT’er.

De digitalisering en informatisering neemt enorm toe. Dit leidt er toe dat ICT-medewerkers zich meer en meer hun 21st Century skills dienen te ontwikkelen. Speciaal voor iedereen die al werkt of wil werken in de ICT heeft de Stichting CA-ICT een subsidie beschikbaar gesteld. Werkplanet heeft in samenwerking met Matchcare een Loopbaantraject voor ICT’ers ontwikkeld. Voor jou als deelnemer is dit kosteloos. Informeer naar de mogelijkheden bij jouw werkgever of neem contact op met een van onze adviseurs.

Over de Arbeidsmarktrapportage

Deze rapportage is gebaseerd op de Matchcare vacaturebank. Waar aantallen getoond worden gaat het om de aantallen werkelijk verwerkte en gepubliceerde vacatures. Dit komt voor in overzichten van de verdeling van vacatures over provincie, vakgebied etc.

Om een indicatie te geven van ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel worden correcties op de cijfers uitgevoerd. Omdat de verwerking deels handmatig gedaan wordt kan een verwerkingsgraad vastgesteld worden over een periode (niet alle vacatures kunnen altijd worden verwerkt). Om trends te kunnen bepalen worden de cijfers gecorrigeerd met deze verwerkingsgraad.

Meer informatie over het gesubsidieerde Loopbaantraject voor ICT’ers.

 

Leave a comment